آزمون نوبت دوم آموزه های اسلامی جلد سوم (کل کتاب) پنجشنبه 99/12/14 ساعت 10 تا 12 صبح


مواد امتحانی

آزمون نوبت دوم آموزه های اسلامی جلد سوم (کل کتاب) پنجشنبه 99/12/14 ساعت 10 تا 12 صبح

با نام و یاد خدای متعال

آزمون نوبت دوم آموزه های اسلامی جلد سوم (کل کتاب) را شروع نمایید.

تعداد سؤالات 40 و زمان نیز 40دقیقه می باشد.

به بالاترین امتیاز جوایزی اعطا می گردد.

شروع آزمون