نمایش 1–6 از 8 نتیجه

دوره آموزش تجوید قرآن کریم

بدون امتیاز 0 رای
آموزش تجوید قرآن کریم آموزش تجوید قرآن کریم بخش اول ویدئو موضوع : مخارج حروف آموزش تجوید قرآن کریم بخش…
زمان دوره : 00:34
0
رایگان!

دوره آموزش روخوانی قرآن کریم

بدون امتیاز 0 رای
آموزش روخوانی قرآن کریم آموزش روخوانی قرآن کریم بخش اول ویدئو موضوع : الفبای عربی آموزش روخوانی قرآن کریم بخش…
زمان دوره : 00:41
0
رایگان!

دوره آموزه های اسلامی جلد اول

بدون امتیاز 0 رای
کارتون و انیمیشن درس یک آموزه های اسلامی جلد اول بخش عقاید اسلامی عنوان درس 1 : اسلام عنوان درس 2 : توحید این کارت
00:14
0
رایگان!

آموزش تجوید قرآن کریم بخش اول

بدون امتیاز 0 رای
آموزش تجوید قرآن کریم بخش اول (10 قسمت)
1
0
رایگان!

آموزش روخوانی جزء 1

بدون امتیاز 0 رای
آموزش روخوانی جزء 1
15
رایگان!

آموزش سطح یک ترجمه و مفاهیم

بدون امتیاز 0 رای
آموزش سطح یک ترجمه و مفاهیم
5:10:40
122
رایگان!