فرزندم در این دوره چه یادمیگیرد؟

هفته اول

دانلود مطالب هفته اول

هفته دوم

دانلود مطالب هفته اول

هفته سوم

دانلود مطالب هفته اول

هفته چهارم

دانلود مطالب هفته اول

هفته پنجم

دانلود مطالب هفته اول

بخش دانلود

خدمات باقرآن

سوالی دارید؟

نمی دانید فرزندتان باید در کدام دوره ثبت نام کند ؟…

دوره اول مکاتب چیست؟

بصورت کلی دوره اول مکاتب شامل کودکان 4 تا 9 سال می شود

فرزند من در کدام دوره جای می گیرد؟

دوره ها بر اساس سن طراحی شده اند.

اگر فرزندتان 3 تا 4 سال است دوره شکوفه ها؛ اگر 5 تا 6 سال است پیش یک و اگر 7 تا 10 سال است پیش دو مناسب او است.

چگونه می‌توان در دوره ها ثبت نام کنم؟

برای استفاده از مطالب وبسایت نیازی به ثبت نام نیست اما اگر میخواهید فرزندتان در کلاس های انلاین ثبت نام نماید و مربی برای تدریس و آموزش اختصاص یابد میتوانید در بخش کلاس های مجازی و دوره ای که مناسب فرزندتان است ثبت نام نمایید.

آیا این دوره ها رایگان است؟

استفاده و دانلود مطالب دوره ها رایگان است اما اگر میخواهید فرزندتان در کلاس های انلاین ثبت نام نماید و مربی برای تدریس و آموزش اختصاص یابد میتوانید در بخش کلاس های مجازی و دوره ای که مناسب فرزندتان است ثبت نام نمایید.

آیا دانش‌آموزان خارج از ایران هم می‌توانند از باقرآن استفاده نمایند؟

بله! تمام افرادی که مشتاق به یادگیری قرآن و آموزه های اسلامی هستند میتوانند از هر جای دنیا از مطالب باقرآن بصورت رایگان استفاده نمایند.