آزمون بخش اول آموزه های اسلامی جلد1تا4: پنج شنبه 1399/08/08 ساعت 9 صبح تا 4 بعدازظهر

 

توجه1: امکان مشاهده و پاسخ به هر سؤال فقط یکبار امکانپذیر هست؛ دقت کنید بعد از اینکه به سؤال پاسخ دادید آنگاه به سؤال بعدی بروید. در غیر این صورت امکان برگشت به سؤال قبلی نمی باشد و امتیازتان از بین می رود.

توجه2: هر فرد فقط یکبار می تواند در آزمون شرکت کند. در غیر اینصورت توسط سیستم به صورت خودکار از مسابقه حذف می شود.