1- نام محصولات درخواستی و تعداد آنها برای ارسال پستی
    2- شماره تماس شما (الزامی)
    3- آدرس دقیق پستی شما (الزامی) : استان ، شهرستان ، شهر/روستا ، خیابان اصلی/کوچه ، پلاک